Теписи и матице
Често је степениште врло близу улаза, а у овом случају то може бити прва

map